Список абитуриентов
Экономика и бухгалтерский учет (бюджет)

№ п/п Фамилия Средний балл Оригинал документа об образовании Дата подачи заявленияДата рекомендации к зачислению
1 Даровских И 5 v 04.07.2019 15.08.2019
2 Климашкина С 5 v 18.07.2019 15.08.2019
3 Кряжевских А 5 v 03.07.2019 15.08.2019
4 Таланкина Я 5 v 24.07.2019 15.08.2019
5 Брагина Е 4,944 v 05.07.2019 15.08.2019
6 Холмахмадова Н 4,833 v 11.07.2019 15.08.2019
7 Собанина Я 4,8 v 01.07.2019 15.08.2019
8 Першина И 4,778 v 12.07.2019 15.08.2019
9 Аносова П 4,765 v 04.07.2019 15.08.2019
10 Новикова Ю 4,722 v 04.07.2019 15.08.2019
11 Завадский М 4,684 v 06.07.2019 15.08.2019
12 Хуппеева Э 4,632 v 08.07.2019 15.08.2019
13 Брызгунова С 4,611 v 04.07.2019 15.08.2019
14 Крашенинникова А 4,563 v 05.07.2019 15.08.2019
15 Омельченко А 4,529 v 08.07.2019 15.08.2019
16 Бурдукова А 4,5 v 06.07.2019 15.08.2019
17 Берсенева К 4,5 v 30.07.2019 15.08.2019
18 Милашкова Е 4,471 v 18.07.2019 15.08.2019
19 Неспанова А 4,471 v 04.07.2019 15.08.2019
20 Калашникова В 4,438 v 11.07.2019 15.08.2019
21 Давыдова В 4,412 v 05.07.2019 15.08.2019
22 Шерстобитов И 4,333 v 02.07.2019 15.08.2019
23 Левинская Е 4,333 v 08.07.2019 15.08.2019
24 Гаврилова Я 4,316 v 06.07.2019 15.08.2019
25 Колесникова А 4,313 v 15.07.2019 15.08.2019
26 Шарафулина Э 4,889 08.07.2019
27 Кузнецова Е 4,882 02.07.2019
28 Ефимова Д 4,765 15.07.2019
29 Хома Т 4,688 09.07.2019
30 Березовская Е 4,529 09.07.2019
31 Кондратьева К 4,438 09.07.2019
32 Фокина В 4,421 05.07.2019
33 Решетова И 4,412 01.07.2019
34 Зайнуллина К 4,412 19.07.2019
35 Галкина Е 4,412 22.07.2019
36 Киселева М 4,412 03.07.2019
37 Новоженова А 4,375 06.07.2019
38 Локтева М 4,375 05.07.2019
39 Молданова А 4,368 11.07.2019
40 Шихов Е 4,333 31.07.2019
41 Кирамова А 4,333 06.07.2019
42 Лагунова К 4,313 08.07.2019
43 Менгазиева К 4,294 08.07.2019
44 Рахматова В 4,263 04.07.2019
45 Шалагинова О 4,25 16.07.2019
46 Лапина Д 4,25 09.07.2019
47 Слюсарева К 4,25 01.07.2019
48 Сорокина Е 4,25 06.07.2019
49 Устиченко А 4,235 06.07.2019
50 Рамазанова Д 4,222 27.06.2019
51 Рабчук В 4,211 04.07.2019
52 Зырянова К 4,2 11.07.2019
53 Чечнева Ю 4,177 05.07.2019
54 Казарина П 4,053 06.07.2019
55 Андреева К 4 01.07.2019
56 Бугаева Е 4 09.07.2019
57 Архипова К 4 09.07.2019
58 Братчикова С 4 30.07.2019
59 Белослудцева С 3,944 05.07.2019
60 Бойкачева А 3,944 08.07.2019
61 Бурухина А 3,938 02.07.2019
62 Гришина Е 3,813 01.07.2019
63 Токачева М 3,778 04.07.2019
64 Сивкова Н 3,778 11.07.2019
65 Федорова А 3,667 17.07.2019
66 Поздеева А 3,611 08.07.2019
67 Романовских Е 3,471 09.07.2019
68 Цепелева Н 3,364 01.07.2019