Список абитуриентов
Гостиничный сервис (бюджет)

№ п/п Фамилия Средний балл Оригинал документа об образовании Дата подачи заявленияДата рекомендации к зачислению
1 Симонова Ю 5 v 17.07.2019 15.08.2019
2 Распутина Е 5 v 07.08.2019 15.08.2019
3 Форат А 4,915 v 06.07.2019 15.08.2019
4 Шеина К 4,889 v 05.08.2019 15.08.2019
5 Байдуллина А 4,889 v 02.07.2019 15.08.2019
6 Егер Е 4,786 v 11.07.2019 15.08.2019
7 Коростелева Ю 4,706 v 16.07.2019 15.08.2019
8 Хоринова О 4,647 v 31.07.2019 15.08.2019
9 Петрова М 4,471 v 26.07.2019 15.08.2019
10 Еремеева Я 4,444 v 15.07.2019 15.08.2019
11 Куропаткина М 4,438 v 02.07.2019 15.08.2019
12 Мочалова Д 4,438 v 11.07.2019 15.08.2019
13 Русских Ю 4,412 v 09.07.2019 15.08.2019
14 Гусева М 4,412 v 18.07.2019 15.08.2019
15 Домогальский И 4,375 v 31.07.2019 15.08.2019
16 Берсенева Т 4,333 v 01.08.2019 15.08.2019
17 Ильчук П 4,333 v 01.07.2019 15.08.2019
18 Халтурина Д 4,313 v 11.07.2019 15.08.2019
19 Галеева Д 4,308 v 16.07.2019 15.08.2019
20 Петрова Е 4,267 v 11.07.2019 15.08.2019
21 Габдрахманова А 4,267 v 07.08.2019 15.08.2019
22 Золотова П 4,267 v 04.07.2019 15.08.2019
23 Баженова Д 4,263 v 18.07.2019 15.08.2019
24 Ситникова К 4,222 v 08.07.2019 15.08.2019
25 Ковальчук Н 4,188 v 03.07.2019 15.08.2019
26 Новоселова А 5 08.07.2019
27 Шестакова С 4,688 04.07.2019
28 Балтачева А 4,667 19.07.2019
29 Вайсилова Э 4,647 31.07.2019
30 Игнатова К 4,563 04.07.2019
31 Лыкова А 4,556 31.07.2019
32 Цепилова В 4,529 03.07.2019
33 Ардашева М 4,5 04.07.2019
34 Жданова А 4,5 02.07.2019
35 Волкова А 4,471 02.08.2019
36 Попова Ю 4,471 05.07.2019
37 Тильникова Е 4,444 17.07.2019
38 Ильина В 4,438 10.07.2019
39 Трошина К 4,421 05.07.2019
40 Жижилева Е 4,375 16.07.2019
41 Столбова М 4,375 15.07.2019
42 Колесникова К 4,375 03.07.2019
43 Радэк В 4,375 17.07.2019
44 Одинцова П 4,364 06.08.2019
45 Салимова Г 4,353 05.07.2019
46 Колесникова А 4,333 05.07.2019
47 Запорожченко Д 4,316 16.07.2019
48 Молчанова А 4,294 04.07.2019
49 Талля М 4,294 17.07.2019
50 Мотуз М 4,278 11.07.2019
51 Задиранова Е 4,25 03.07.2019
52 Кузнецова Е 4,25 01.07.2019
53 Страшенко М 4,222 11.07.2019
54 Сабрекова К 4,222 17.07.2019
55 Кравченко Ю 4,222 03.07.2019
56 Погорская Е 4,188 02.07.2019
57 Мижвинская М 4,15 15.07.2019
58 Любаева О 4,133 11.07.2019
59 Чебыкина Т 4,125 08.08.2019
60 Смольников А 4,125 15.07.2019
61 Камалова Е 4,125 03.07.2019
62 Морозов Д 4,125 08.08.2019
63 Чебыкина Е 4,125 08.08.2019
64 Маркелов М 4,118 16.07.2019
65 Кобрикова В 4,118 16.07.2019
66 Меркушев И 4,063 03.07.2019
67 Суслонова С 4 05.07.2019
68 Чернова А 4 12.07.2019
69 Дылдин Д 4 01.08.2019
70 Курочкина Е 4 08.07.2019
71 Соболева П 3,944 25.07.2019
72 Кузьминых А 3,941 05.07.2019
73 Манн Д 3,938 02.07.2019
74 Шаяхметова Р 3,938 10.07.2019
75 Кутафьева С 3,933 17.07.2019
76 Петренко Е 3,923 04.07.2019
77 Кокшарова А 3,9 15.07.2019
78 Герасимова А 3,882 12.07.2019
79 Вискунов Д 3,875 25.06.2019
80 Рощенко Е 3,875 03.07.2019
81 Тигина А 3,833 10.07.2019
82 Злобина А 3,813 08.07.2019
83 Валова А 3,75 11.07.2019
84 Поморцева Е 3,722 10.07.2019
85 Иванова К 3,688 09.07.2019
86 Пыжьянова Л 3,688 11.07.2019
87 Подъячева П 3,647 17.07.2019
88 Ермаков А 3,619 10.07.2019
89 Абрамова Е 3,611 11.07.2019
90 Турушева М 3,611 17.07.2019
91 Трофимова Е 3,563 22.07.2019
92 Загородний М 3,55 26.06.2019
93 Новикова А 3,235 12.07.2019
94 Котлов Н 3,167 22.07.2019

       - абитуриент участвует в конкурсе на вторую специальность